شیرینی خوری مسی

ظروف زنجان

مدل های مختلف ظروف مسی پذیرایی

مراحل ساخت ظروف مسی که توسط هنرمندان مسگری ما انجام می شود ، در مراحل اولیه یکسان بوده است و در تمام ظروف مسی مراحل کار به این صورت است که ورق مس با چکش کاری گرم و سرد ساخته می شود . به شرح ذیل می باشد: فرم دهی ورق مس دندانه دار کردن […]

بیشتر بخوانید